Chính sách bảo mật

1. Thu thập thông tin cá nhân:
a. Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký nhận bản tin, để lại bình luận hoặc liên hệ với chúng tôi thông qua biểu mẫu liên hệ. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và các thông tin khác liên quan.

b. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và không chia sẻ, bán hoặc tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý rõ ràng của bạn hoặc khi yêu cầu pháp luật.

2. Bảo mật thông tin:
a. Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, không có phương thức truyền tải thông tin nào trên Internet là hoàn toàn an toàn và bảo mật 100%. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ hoàn toàn an toàn trong quá trình truyền tải.

b. Bạn chịu trách nhiệm duy trì mật khẩu của mình và không chia sẻ nó với bất kỳ ai khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn không tuân thủ quy định bảo mật này.

3. Sử dụng cookie:
a. Blog “Phần Mềm Trọn Đời” có thể sử dụng cookie để cung cấp trải nghiệm truy cập tốt hơn cho bạn. Cookie là các tệp tin nhỏ được lưu trữ trên ổ cứng của bạn thông qua trình duyệt web và cho phép chúng tôi nhận biết và theo dõi hoạt động của bạn trên blog.

b. Bạn có thể tùy chỉnh cài đặt trình duyệt của mình để từ chối các cookie hoặc cảnh báo khi cookie được gửi đến. Tuy nhiên, việc từ chối cookie có thể ảnh hưởng đến khả năng truy cập và tương tác với blog “Phần Mềm Trọn Đời”.

4. Liên kết đến các trang web bên thứ ba:
Blog “Phần Mềm Trọn Đời” có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc các hoạt động của các trang web này. Việc sử dụng các liên kết đến trang web bên thứ ba là do ý muốn và rủi ro của bạn.

5. Thay đổi và cập nhật:
Chúng tôi có quyền thay đổi và cập nhật chính sách bảo mật này mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng blog “Phần Mềm Trọn Đời” sau khi có bất kỳ thay đổi nào được coi là sự chấp nhận của bạn đối với các chính sách mới.

Chúng tôi khuyến khích bạn đọc và hiểu rõ chính sách bảo mật này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Trân trọng,
Phần Mềm Trọn Đời