Đăng ký & cập nhật QR tại https://vantai. drvn. gov.vn/

Đăng ký & cập nhật QR tại https://vantai. drvn. gov.vn/

Đăng ký & cập nhật QR tại https://vantai. drvn. gov.vn/ – Từ 18h ngày 26-8, những công ty kinh doanh vận tải truy cập địa chỉ https://vantai. drvn. gov.vn/ để khai báo và nhận mã QR in, dán lên xe.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông báo như vậy trong văn bản gửi những sở giao thông vận tải ngày 26-8 về triển khai vận hành ứng dụng kê khai thông tin giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa.

Khai báo và nhận mã QR in, dán lên xe trên vantai. drvn. gov.vn/

Theo đấy, Tổng cục Đường bộ thông báo hệ thống cấp giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa có mã QR trên địa chỉ: http://luongxanh.drvn.gov.vn không tiếp nhận đăng ký và cập nhật thông tin từ 18h ngày 26-8-2021.

Để đăng ký mới, công ty kinh doanh vận tải truy cập địa chỉ https://vantai. drvn. gov.vn/. Sau lúc nhận được mã QR mới, công ty in và dán lên xe.

Các xe đã được cấp mã QR trước 18h ngày 26-8 tiếp tục được dùng tới lúc hết hiệu lực. Sau lúc hết hiệu lực, truy cập địa chỉ https://vantai.drvn.gov.vn để cập nhật thông tin và nhận mã QR mới. Sau đấy, công ty in và dán lên xe.

Tổng cục Đường bộ đề nghị những sở giao thông vận tải thông báo, tuyên truyền, chỉ dẫn công ty kinh doanh vận tải trên địa bàn về việc vận hành ứng dụng kê khai thông tin giấy nhận diện cho phương tiện vận chuyển hàng hóa phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19;

Hoàn thành việc duyệt và cấp giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa có mã QR còn còn đối cùng với những hồ sơ đã đăng ký trước 18h ngày 26-8.

Ứng dụng kê khai thông tin giấy nhận diện phương tiện vận tải hàng hóa

Trước đấy, Tổng cục Đường bộ Việt Nam nâng cấp ứng dụng kê khai thông tin giấy nhận diện phương tiện vận tải hàng hóa. Phần mềm này được đưa vào thử nghiệm từ 18h ngày 25-8 tới 18h ngày 26-8 và bắt đầu vận hành thí điểm sau 18h ngày 26-8.

Việc kê khai thông tin để nhận giấy nhận diện phương tiện bằng mã QR được thực hành tự động trên ứng dụng này, không qua phê duyệt của những sở giao thông vận tải như trước đây.

Ngày 25-8, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết Tổng cục Đường bộ phối hợp Viettel nâng cấp ứng dụng cấp giấy nhận diện phương tiện vận tải hàng hóa trực tuyến cấp độ 4.

Doanh nghiệp khai xong là được cấp thẻ tự động chứ không phải chờ tối đa 24 tiếng như trước nữa. Trường hợp ứng dụng có lỗi thì sẽ có người xử lý cấp thẻ cho công ty trong vòng 12 tiếng.

Kết luận

Vừa rồi, Phần Mềm Trọn Đời đã chia sẻ tới bạn đọc nội dung Đăng ký, cập nhật QR Code tại https://vantai. drvn. gov.vn/. Nếu bạn đọc thấy bổ ích thì đừng quên share bài viết cho mọi người nhé.