Lưu trữ thẻ: Forelsket

Forelsket là gì? Các dấu hiệu của tình trạng Forelsket

Forelsket là gì? Các dấu hiệu của tình trạng Forelsket

Tình yêu, một cảm xúc phức tạp và đa dạng, biểu hiện theo nhiều hình thức khác nhau tùy thuộc vào văn hóa, truyền thống và quan điểm cá nhân. Trong các thuật ngữ miêu tả tình yêu, từ “forelsket” từ Na Uy là một từ khá mới mẻ nhưng được sử dụng phổ biến. […]