Phần mềm trọn đời

Phần Mềm Trọn Đời không chịu bất kỳ trách nhiệm về bản quyền các phần mềm được chia sẻ. Mọi thứ chia sẻ trên Website đều hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận.

Phần Mềm Trọn Đời – Phanmemtrondoi.com ra đời với mục đích thử nghiệm, chia sẻ kiến thức, hỗ trợ học tập và nghiên cứu, được thu thập từ các nguồn trên mạng internet,… nếu tài liệu nào có vi phạm bản quyền, vi phạm pháp luật sẽ được gỡ bỏ theo yêu cầu.

Nếu có khiếu nại về bản quyền vui lòng liên hệ chúng tôi để được thay đổi và xóa thông tin nếu vi phạm bản quyền phần mềm. Nếu có khiếu nại về bản quyền phần mềm hay nội dung vi phạm bản quyền, vi phạm Pháp luật, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được gỡ bỏ theo yêu cầu.