Forelsket là gì? Các dấu hiệu của tình trạng Forelsket

Tình yêu, một cảm xúc phức tạp và đa dạng, biểu hiện theo nhiều hình thức khác nhau tùy thuộc vào văn hóa, truyền thống và quan điểm cá nhân.…