Lưu trữ thẻ: 0168

0168 đổi thành đầu số gì? Chuyển đầu số mạng Viettel

0168 đổi thành đầu số gì? Chuyển đầu số mạng Viettel

Đầu số 0168 đã được chuyển sang đầu số mới là 0868 từ ngày 15/09/2018. Trước đây, đầu số 0168 là đầu số cũ của nhà mạng Viettel, trong dãy số điện thoại di động gồm 11 số. Tuy nhiên, sau khi chuyển đổi, số smartphone chỉ còn 10 số và không còn thể hiện […]