Tag Archives: Đăng ký & cập nhật QR

Đăng ký & cập nhật QR tại https://vantai. drvn. gov.vn/

Đăng ký & cập nhật QR tại https://vantai. drvn. gov.vn/

Đăng ký & cập nhật QR tại https://vantai. drvn. gov.vn/ – Từ 18h ngày 26-8, những công ty kinh doanh vận tải truy cập địa chỉ https://vantai. drvn. gov.vn/ để khai báo và nhận mã QR in, dán lên xe. Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông báo như vậy trong văn bản gửi những sở […]