Lưu trữ thẻ: đăng nhập hệ thống tập huấn SGK

Hướng dẫn Taphuan.nxbgd.vn đăng nhập hệ thống tập huấn SGK

Hướng dẫn Taphuan.nxbgd.vn đăng nhập hệ thống tập huấn SGK

Chương trình tập huấn sách giáo khoa mới được tổ chức bởi NXB Giáo dục nhằm hỗ trợ ban ngành quản lý địa phương và giáo viên trong việc tiếp nhận thông tin và tài liệu chính thức từ NXB. Từ niên khóa 2020-2021, tập huấn hai bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức […]