Lưu trữ thẻ: đăng nhập trên thisinh.thithptquocgia.edu.vn

Hướng dẫn đăng nhập, tra điểm thisinh.thithptquocgia.edu.vn

Hướng dẫn đăng nhập, tra điểm thisinh.thithptquocgia.edu.vn

Truy cập vào thisinh.thithptquocgia.edu.vn sẽ giúp thí sinh tra cứu điểm thi THPT Quốc gia và kiểm tra thông tin nộp hồ sơ THPT Quốc gia để điều chỉnh nguyện vọng hoặc thông tin sai sót kịp thời. Trang web này được Bộ Giáo dục và Đào tạo thiết lập để cung cấp thông tin […]