Tag Archives: Khu Mấn Là Gì

Khu Mấn Là Gì? Trốc Tru Là Gì? Tru Trốc Là Gì?

Khu Mấn Là Gì

Khu Mấn Là Gì? Trốc Tru Là Gì? Tru Trốc Là Gì? – Từ ngữ địa phương luôn là một trong những “đặc sản” riêng của vốn liếng tiếng Việt. Khi tới một vùng đất nào ấy bạn đọc cũng có thể được nghe tới khá nhiều những ngôn từ mà ngay lúc chưa hiểu, […]