Lưu trữ thẻ: Khu Mấn Là Gì

Khu mấn là gì? Trốc tru là gì? Tru trốc là gì? – Giải thích chi tiết

Khu mấn là gì? Trốc tru là gì? Tru trốc là gì? - Giải thích chi tiết

Từ ngữ địa phương luôn là một phần không thể thiếu trong văn hóa ngôn ngữ Việt Nam. Khi đến một vùng đất mới, bạn có thể nghe được nhiều từ ngữ độc đáo mà ngay cả khi chưa hiểu ý nghĩa, bạn vẫn cảm thấy hấp dẫn; ví dụ như “khu mấn – tru […]